Superior-room
superior
closet
_PHP2050-HDR-Edit
bathroom-deluxe
in-the-bath
Superior-room
superior
closet
_PHP2050-HDR-Edit
bathroom-deluxe
in-the-bath

 

 

Le nid

Phòng Superior

 • Diện tích: 26 m²
 • Quang cảnh:

  Thành phố

 • Loại giường:

  1 giường Queen (1,8m*2m)

 • Số lượng: 30

Phòng nghỉ tại Gonsala

 • Diện tích: 26 m²
 • Quang cảnh:

  Thành phố

 • Loại giường:

  1 giường Queen (1,8m*2m)

 • Số lượng: 30

Le nid

Phòng Deluxe

 • Diện tích: 34 m²
 • Quang cảnh:

  Thành phố

 • Loại giường:

  2 giường đơn (1,2m*2m)

 • Số lượng: 57
 • Diện tích: 34 m²
 • Quang cảnh:

  Biển

 • Loại giường:

  2 giường đơn (1,2m*2m)

 • Số lượng: 18
 • Diện tích: 38 m²
 • Quang cảnh:

  Thành phố

 • Loại giường:

  1 giường Queen (1,8m*2m)

 • Số lượng: 27
 • Diện tích: 38 m²
 • Quang cảnh:

  Biển

 • Loại giường:

  1 giường Queen (1,8m*2m)

 • Số lượng: 18
 • Diện tích: 48 m²
 • Quang cảnh:

  Thành phố

 • Loại giường:

  2 giường đơn (1,2m*2m) HOẶC 1 giường lớn (2,4m*2m)

 • Số lượng: 12
 • Diện tích: 48 m²
 • Quang cảnh:

  Biển

 • Loại giường:

  2 giường đơn (1,2m*2m) HOẶC 1 giường lớn (2,4m*2m)

 • Số lượng: 33
Đặt phòng